Privacyverklaring

Verzameling van gegevens waarmee de bezoeker niet geïdentificeerd wordt

Tijdens het gebruik van de Website wordt door de Website bepaalde informatie verzameld.

Het betreft hierbij enkel informatie waarmee de gebruiker niet rechtstreeks kan geïdentificeerd worden, zoals de gebruikte browser, de wijze van navigeren over de Website, de duur van het gebruik van de Website en het IP-adres.

Deze verzamelde gegevens worden enkel intern gebruikt voor statistische doeleinden en om de aangeboden diensten te verbeteren en eventuele fouten in de Website te identificeren.

Met de verzamelde gegevens worden dus geen personen geïdentificeerd.

Registratie voor bepaalde toepassingen en verwerking van de persoonsgegevens

Voor bepaalde toepassingen en deelnamen op de Website kan de gebruiker uitdrukkelijk gevraagd worden om zich te registreren en bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, adres en werkadres, mee te delen.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de betrokken toepassing, het bijhouden van statistieken, de verbetering van de dienstverlening en het tegengaan van misbruiken.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van ActiefOnline. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de hogervermelde doelen.

De persoonlijke gegevens zullen echter nooit verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

ActiefOnline behoudt zich het recht voor de gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de Website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor de bezoeker van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

De rechten van de bezoeker met betrekking tot de verzamelde gegevens

Overeenkomstig de Europese verordening AVG (GDPR Engelstalige afkorting), 2016/679/EU, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de gebruiker het recht zijn/haar gegevens in te kijken en te verbeteren alsook het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor externe marketing doeleinden, behalve deze eigen aan ActiefOnline en zijn commerciële doeleinden.

Contactgegevens verantwoordelijke voor de verwerking

ActiefOnline – 10 Beaufort BV
Schepen Dejongstraat 32
3800 Sint- Truiden
BE 0719.269.252

e-mail adres van de privacy verantwoordelijke

info@actiefonline.be

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhoud van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest de gebruiker best het privacybeleid van de betrokken website door.